Предшколска установа Зрењанин
Пријава

Почетна О НАМА Дешавања Јавне набавке Вртићи Савети Галерија Контакт


Цитат
Учити дете знању не треба силом, него игром.
               - Платон
               


  В Р Т И Ћ И
  ********************
   Алиса у земљи чуда
   Бајка
   Бамби
   Биберче
   Црвенкапа
   Цврчак
   Дечја радост
   Чика Јова Змај
   Колибри
   Лептирић
   Маслачак
   Невен
   Пчелица
   Полетарац
   Снежана
   Сунчица
   Вила
   Звездица
   Звончица


O НАМА

Историјат

У Зрењанину (тада Великом Бечкереку) Јеврејска црквена општина основала је прво забавиште 1858. године. То је почетак организованог предшколства у нашем граду. У XIX веку долази до великих привредних и друштвених промена. Мења се традиционална улога жене у друштву и породици, а што је довело до потребе за збрињавањем деце пре поласка у школу. Рад са децом одвијао се на јеврејском језику и са децом је радио учитељ. 1868. године држава доноси прописе о отварању општинских забавишта. Тако су, по први пут, државним актом регулисани живот и рад деце и дужности васпитача према деци. 31. октобра 1891. године, свечано је отворено прво српско забавиште у Великом Бечкереку. Било је смештено у црквеној порти, у згради црквене општине.

Предшколска установа данас

Данас Предшколска установа броји 19 објеката у свом саставу и једну болничку групу. Поседује централну кухињу и пекару. У оквиру установе уписано је преко 2000 деце узраста од 1 до 7 година. Предшколска установа реализује програм целодневног и полудневног облика рада у свим његовим сегментима, подразумевајући тиме и реализацију васпитно-образовног рада, програма социјалног рада и програма превентивне здравствене заштите.

ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА

Рад у оквиру установе структуиран је према узрасту деце:

* обухват деце од 1 до 3 године у јасленим групама
* обухват деце од 3 до 6 година у обданичним групамa
* обухват деце од 6 до 7 година у групама припремног предшколског програма
* обухват деце у припремном предшколском програму у трајању од 4 часa


Основе програма се реализују кроз два модела – А и Б. Избор између ова два модела врши се на нивоу сваке васпитне групе на основу слободног опредељивања васпитача.

СТРУКТУРА ЗАПОСЛЕНИХ

I. СТРУЧНА СЛУЖБА

1. Директор
2. Помоћник директора
3. Педагог
4. Психолог
5. Дефектолог-логопед
6. Стручни сарадник за физичко васпитање
7. Стручни сарадник за ликовно васпитање
8. Стручни сарадник за музичко васпитање
9. Социјални радник
10. Васпитач
11. Медицинска сестра васпитач
12. Сарадник у васпитно – образовном раду
13. Библиотекар и организатор културних и др. акт.
14. Сарадник за екологију и заштиту животне средине
15. Креатор дидактичког материјала
16. Kooрдинатор културних манифестација


II. СЛУЖБА ОПШТИХ ПОСЛОВА

1. Руководилац службе општих послова – секретар
2. Референт општих послова
3. Лице за безбедност и здравље на раду
4. Референт послова за информационе технологије
5. Сарадник за информационе технологије
6. Технички секретар
7. Административни радник – дактилограф
8. Референт заштите од пожара
9. Радник на одржавању хигијене
10. Курир – домар


III. СЛУЖБА РАЧУНОВОДСТВА

1. Руководилац службе рачуноводства
2. Референт плана и анализе
3. Финансијски књиговођа
4. Књиговођа добављача и основних средстава
5. Обрачунски службеник
6. Књиговођа аналитичар


IV. СЛУЖБА НАБАВКЕ И ДИСТРИБУЦИЈЕ

1.Руководилац службе набавке и дистрибуције
2.Возач
3.Аутомеханичар – возач
4.Референт набавке


V. СЛУЖБА ИСХРАНЕ, НЕГЕ И ОЧУВАЊА ЗДРАВЉА ДЕЦЕ

1.Руководилац службе исхране, неге и очувања здравља деце – дијатетичар
2.Главни кувар
3.Кувар
4.Радник у централној кухињи
5.Радник у приручној кухињи
6.Пекар
7.Посластичар
8.Радник на одржавању хигијене
9.Медицинска сестра за превентивну заштиту
10.Референт хигијенског санитарног надзора


VI. СЛУЖБА ОДРЖАВАЊА

1.Руководилац службе одржавања
2.Молер
3.Домар
4.Бравар


УКУПНО : 327 извршилаца
Copyright: Предшколска установа Зрењанин 2015. * * * Контакт e-mail: info@predskolskazr.edu.rs